KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
MÁR MA EL KELL DÖNTENED!!!

                                                 

                                 


 

Cromwell, a híres angol államférfi idejében egy fiatal férfit lázadás miatt halálra ítéltek. Amikor felesége meghallotta a hírt, Cromwellhez sietett, lábához borult, és sírva kérte, hogy engedje el a büntetést. A szigorú bíró azonban így felelt: „Fellázadt az állam ellen, és az igazság halálát követeli. Holnap este naplementekor, amikor az esti harangszó megcsendül, feje legördül a homokba.”

A kivégzés előtti éjszakát mind az elítélt, mind hozzátartozói is vigasztalhatatlanul töltötték. A következő este vajon valóban örökre elválasztja őket egymástól?

Napközben a piactéren egyre nőtt a tömeg. Barát és ellenség oda gyülekezett, hogy szemtanúja legyen a fiatal férfi kivégzésének. Végre elérkezett az idő, a foglyot a hóhér elé vezették. Mindenki nagy izgalommal várta a toronyból a harangkondulást. Harangszó azonban nem hallatszott. A bíró türelmetlenkedni kezdett. Elküldtek néhány szolgát a haranghoz, hogy nézzenek utána, mi történhetett. Rettenetes kép fogadta a férfiakat. A harang nyelvén egy fiatal, gyenge asszony függött, hagy minden egyes alkalommal, amikor a vasnyelvnek a harang falához kellett ütődnie, kezét közé tegye. A harang és nyelve már véres volt, és vér csöpögött a földre is. A szolgák felismerték az elítélt feleségét, és majdnem kővé váltak.

A hír gyorsan eljutott a bíróhoz. A téren halálos csend lett. Mindenki rendkívüli eseményt sejtett. Az elítéltnek a torkában dobogott a szíve. Most mi fog történni? — Közben a halálraítélt feleségét lehozták a térre. Amikor a bíró meglátta az asszony szétvert kezét, könny szökött a szemébe, és azt mondta neki: „Megbűnhődtél a férjed vétkéért és megmentetted az életét! A férjed szabad!” Azonnal kiadta a hóhérnak a parancsot, hogy tegye el pallosát, majd hazaküldte a kíváncsi tömeget.

Senki sem tudná leírni a viszontlátást a férfi és családja között. El lehet képzelni, milyen érzésekkel ápolhatta a megmentett férfi felesége kezét és milyen tisztelettel nézhettek a gyerekek anyjuk kezére! A sebhelyek évekkel később is ékesen beszéltek. „Ezt tettem érted!”

Kedves Olvasó! Tudsz ilyen kezekről? — Ezek Jézus Krisztus kezei! Kimondhatatlan fájdalommal véreztek érted és értem. Áldozata összehasonlíthatatlanul nagyobb és többet jelent, mint ennek a fiatalasszonynak szeretetből való tette. Nemcsak kezét és lábát verték át a szögek a Golgota keresztjén értünk, hanem egészen a halálba adta magát, mert szeret minket!

Értünk, a lázadókért, Isten ellenségeiért, az örök halálra ítéltekért lépett a résbe, és bűnhődött vérével a vétkeinkért.

Megváltott az örök ítélettől. — Képes vagy továbbra is hitetlenségben élni, anélkül hogy Isten után érdeklődnél? Komolyan vissza akarod utasítani Isten szeretetét, megveted, amit Jézus érted tett és érted szenvedett? — Figyelj csak:

mindezt érted tette Jézus, igen, teérted! A te bűnödért sebesítették meg és szenvedett. A te bűnödért és az én bűnömért valakinek fizetnie, sőt bűnhődnie kellett. Nehezünkre esik ugyan elismerni, hogy bűnösök vagyunk, de minden bűnnek büntetése van.

Azt hisszük, hogy a bűnért bocsánatot kell kérnünk, és ezzel az ügyet rendeztük. Ezzel azonban nem teszünk eleget Isten törvényének, mert Isten igazságos. Minden bűn követeli jogos büntetését, és jóvá kell tenni, amit elkövettünk Nem más, mint Isten Fia lépett helyettünk a törésre, mivel Isten olyan kimondhatatlanul szeret minket. Az Úr Jézus önként magára vette a büntetést, amelyet mi érdemeltünk meg.,, Úgy Szerette Isten a világot (téged is és engem is), hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3,16). Jézus Krisztus azért halt meg, hogy te élhess!

Sehol a világon nem találsz nála jobb barátot. Ezért még ma menj oda Jézus Krisztushoz, és valld be neki, hogy eddig milyen közömbös volt számodra. Ismerd el előtte. hogy nem volt igazad, valld meg neki minden bűnödet — és meglátod, sőt csodálkozni fogsz, mennyire szeret téged Isten!

Ismerd el nyíltan a bűnödet, amelyért az Úr Jézusnak az életét kellett adnia! Valld meg neki minden bűnödet, és még ma tudatosan fordíts hátat a széles útnak, amelyen különben sem találsz maradandó örömet! Isten elől nem rejtőzhetsz el, bűneidet sem rejtheted el előle. Ha bújócskát játszunk Istennel, csak magunknak ártunk.

Kérlek ne halogasd a döntésedet Krisztus mellett! Ne mond „Holnap” Semmi sem bizonytalanabb ennél.” Holnap”, lehetséges ,hogy holnap a pokolban és kínban nyitod ki a szemedet. A ”holnap” a Sátán határidőnaplójában található.

Isten azt mondja „Ma”, Ha valaki mindig új életet akar kezdeni Krisztussal ,és még sem teszi, az olyan ,mintha valaki az evést ,az ivást és az alvást el akarná halasztani az egyik napról a másikra ,míg összeseik és meghal.

Használd ki a lehetőséget amellyel Isten ma neked megmentést kínál! Van életedben egy pillanat, amikor már túl késő ,amikor elmulasztjuk az alkalmat, hogy odaérjünk Istenhez. Isten minden emberhez kétszer –háromszor szól. Nem tudom ,veled már hányszor beszélt ,egyet azonban tudok: Isten ma szól hozzád .Ma egyedülálló alkalmat kaptál a szabadulásra, Ezért ne habozz tovább!!!!

Jn 1,12 Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében,  
Jn 1,13

akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!