KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Keresztyén írok versei
[27-8] [7-1]

2009.05.27. 20:53 Idézet

Ítélet és élet.

 

Uram,kiáltottam hozzád,s nem feleltél

Kerestelek mindenhol,de nem találtalak

S Te megszólítottál engemet

Fiam,lásd mire jutottál,szomjazol

Mert mindig előlem futottál

Pedig Tőlem kegyelmet kaptál.

 

Azt mondod:átadtam életemet

Mégis szomorítod a lelekemet

Megtagadtál,noha valaha befogadtál

Trónodon te ülsz és nem Én

Szíved ugyan húsból van,de kőkemény.

 

Akaratomat folyton kutatod

Mégsem az igazi arcodat mutatod

Dicsőségemet magadévá teszed

Jutalmadat ezzel el is veszed.

 

Nyílj meg Felém,s ha vétkeidet megbántad

Újat cselekszem veled

Sebeidet bekötözöm,s örökre beléd költözöm

Világítani fog ismét az életed

És ezt mások is megkívánják majd

Látván Engem benned.

 

Döntsd el hát,hogy mit akarsz,

Velem élni szabadságban,

Vagy a gonoszt követni rabságban?

 

Mondj nemtet magadra,s kövess Engem

Mert időd lejár és hiába kiáltasz Hozzám szünteelen

Elrejtőzöm előled,s ha majd elém állsz

Nem mondhatod azt,hogy az életem bűntelen.

 

Uram most már tudom,hol keresselek

Te mindig velem voltál,csak és félretettelek

A próbák mögött nem láttalak meg Tégedet

Mert az önsajnálat foglalta el a helyedet

 

Kezdjük hát az új esztendőt

Jézussal a szívünkben

S cselekedjük ami Neki kedves

Hisz Ő meghalt értünk

Hogy mi élhessünk általa

És Ő élhessen bennünk.

 

Baja,2008.dec.23     Fehér József


2009.05.22. 22:14 Idézet

Smelka Sándor

KÍVÜL-BELÜL

Ha kint van vihar?

Befelé nézek.

Ha bent van vihar?

Kifelé nézek.

Ha kívül is, belül is?

Felfelé nézek…


2009.05.22. 22:13 Idézet

Smelka Sándor

Üdv!

- térkép útravalóul -

Most ott jársz,

hol a bölcsességed bolondság,

a szegénységed gazdagság,

a szégyened dicsőség,

a sírásod nevetés.

Most ott jársz,

hol a gyengeséged erő,

a veszteséged nyereség,

a vereséged győzelem,

a halálod üdv.

Üdv!

Ez itt a keskeny út!


2008.03.31. 12:28 Idézet

 Reményik Sándor: Akarom

Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcső, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendő, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelen
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívéből
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,

Legyek a drót, min üzenet megy végig
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tenge


2008.03.31. 12:28 Idézet

Reményik: Mindegy

Ha ezt a szót, e kurta szót
Ki tudnám egyszer ejteni
Egyszer
űn, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról a zuzmara pereg,
Ahogy az es
őcsepp a mélybe hull...
Ha tudnám egyszer ezt kiejteni
Vigaszt nem várón, visszhangtalanul.
Ha tudnám egyszer ezt úgy ejteni,
Hogy nem kellene mögé rejteni
Fájó lemondást, keser
ű dacot,

Titkolt reményt, elfojtott haragot.
Ha úgy ejthetném, hangsúlytalanul,
Ahogy ágról a zuzmara pereg,
Ahogy az es
ő

2008.03.31. 12:27 Idézet

Reményik Sándor: Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

 


2008.03.20. 12:37 Idézet

Fehér Ruhában

Zöldi Józsefné Magdi

 

Mosolygó arcú, boldog kis sereg,

Kik fehér ruhában álltok ma itt,

Hogy megvalljátok most hitetek,

Hogy betöltsétek, mit Jézus tanít!

 

Hullámsírba merültök ma bele,

Bûnös, romlott élet halálba kerül,

Isten és az egész angyalsereg

Ennek olyan nagyon örül!

 

És feltámadtok tisztán, boldogan,

Ujjongó örömmel szívetekben,

És valljátok örömmel, bátran:

Jézussal kezdtetek ma új életet!

 

Új életet, mely más, mint a régi volt,

Melyen Sátán többé nem uralkodik!

Új életet, mit Jézus már megváltott,

És drága vérével elpecsételi.

 

Fehér ruhás, boldog testvéreink!

Maradjatok mindig hûségesek!

Találkozzunk, ha az Úr szava hív

A fehér ruhások nagy seregében!

 

 

Mosolygó arcú, boldog kis sereg,

Kik fehér ruhában álltok ma itt,

Hogy megvalljátok most hitetek,

Hogy betöltsétek, mit Jézus tanít!

 

Hullámsírba merültök ma bele,

Bûnös, romlott élet halálba kerül,

Isten és az egész angyalsereg

Ennek olyan nagyon örül!

 

És feltámadtok tisztán, boldogan,

Ujjongó örömmel szívetekben,

És valljátok örömmel, bátran:

Jézussal kezdtetek ma új életet!

 

Új életet, mely más, mint a régi volt,

Melyen Sátán többé nem uralkodik!

Új életet, mit Jézus már megváltott,

És drága vérével elpecsételi.

 

Fehér ruhás, boldog testvéreink!

Maradjatok mindig hûségesek!

Találkozzunk, ha az Úr szava hív

A fehér ruhások nagy seregében!

 


2008.03.20. 12:36 Idézet

Zöldi Józsefné Magdi

 

 

 

Az édesanyáknak

 

Higgyétek el, ti édesanyák,

Sokat tehettek gyermekeitekért!

Kicsi kezét korán kulcsoljátok imára!

Amikor értelme nyílni kezd,

Jönnek a versikék, már tudja:

Jézus szeret!

 

Ha nagyobbacska lesz:

Az álom olyan messzi még…

Esténként rád nyitja kerek szemét:

- Édesanyám, mesélj valamit!

 

Olyankor ülj mellé,

Ne sajnáld a múló perceket!

Mert mit ilyenkor Istenrõl beszélsz,

Elkíséri egész életét!

Tanítsd a gyermeked!


2008.03.20. 12:35 Idézet

SZIKSZAI BÉNI

 

 


TEREMNI VÉGIG

Nem akarok korhadó fa lenni,
száradó ágakkal, gyümölcstelen.
Teremni vágyom megszakítás nélkül és szüntelen.

 Imádkozni végig, futni kitartón és merészen a célig.
Nem topogni tehetetlen, körben járni,
mindig csak várni, várni, várni,
míg valaki koldusgarast dug a zsebembe.
Gazdagon szeretném végigjárni az utat.
Tele marokkal osztogatni,
soha nem fosztogatni, de mindig adni, adni,
amíg az áldozatban majd
szívem megszakad,
s az ég befogad.


2008.01.16. 19:54 Idézet

Dr. Papp Lajos szívsebész
 
AZ ÉN MIATYÁNKOM

 Mikor a szíved már csordultig tele,
 Mikor nem csönget rád, soha senki se,
 Mikor sötét felhő borul életedre,
 Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
 Nézz fel a magasba, -reményteljesen,
 S fohászkodj: Miatyánk, Ki vagy a mennyekben!

 Mikor a magányod ijesztően rádszakad,
 Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
 Mikor körülvesz a durva szók özöne,
 Átkozódik a "Rossz",- erre van Istene!
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
 Nézz fel a magasba, -és hittel rebegd,
 Uram! Szenteltessék meg a Te neved!

 Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
 Mikor elnyomásban szenved az igazság,
 Mikor szabadul a Pokol a Földre,
 Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
 Ó, "Lélek",ne csüggedj! Ne törjél bele!
 Nézz fel a magasba, -hol örök fény ragyog,
 S kérd: Uram! Jöjjön el a Te országod!

 Mikor belédsajdul a rideg valóság,
 Mikor életednek nem látod a hasznát,
 Mikor magad kínlódsz, láztól meggyötörve,
 Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne...!
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! ne keseredj bele!
 Nézz fel a magasba, -Hajtsd meg homlokod,
 S mond: Uram, legyen meg a Te akaratod!

 Mikor a "kisember" fillérekben számol,
 Mikor a drágaság az idegekben táncol,
 Mikor a "gazdagság" milliót költ, hogy éljen,
 S millió szegény a "nincstől" hal éhen,
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
 Nézz fel a magasba, -tedd össze két kezedet,
 S kérd: Uram! -Add meg a napi kenyerünket!

 Mikor életedbe lassan belefáradsz,
 Mikor hited gyöngül,- sőt - ellen támadsz,
 Mikor, hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
 Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "Őt"!...
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
 Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
 Uram!- Segíts! -S bocsásd meg vétkeimet!

 Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
 Munkád elismerik, lakást is szereznek,
 Mikor verítékig hajszoltad magad,
 Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak,...!
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
 Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
 Uram!- Megbocsátok az ellenem vétőknek...

 Mikor a "nagyhatalmak", a békét tárgyalják,
 Mikor a BÉKE sehol!- Csak egymást gyilkolják!...
 Mikor a népeket a vesztükbe hajtják,
 S kérded: Miért tűröd ezt?
 Istenem MIATYÁNK!
 Ó, "Lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
 Nézz fel a magasba,- s könyörögve szólj!
 Lelkünket kikérte a "Rossz", támad, tombol!
 Uram! Ments meg a kísértéstől!
 Ments meg a gonosztól!!!

 AMEN


2007.10.28. 14:02 Idézet

ZZ RÁM, URAM!

radt a lábam. Nincsen lábnyom

Sem előttem, sem utánam.

A széles út kövein járok;

A keskeny útra sohasem találok,

Ha nem segítesz!

Tudom, hogy arra kéne mennem!

Avagy is itt van,

Itt benn, benn a szívemben.

Vezető kellene.

Aki elvezet a keskeny útra:

röngyökre, kövekre.

Hogy rátaláljak, felnézzek

A keresztre!

S leroskadva, könnyben úszva

Megköszönjem, hogy elvezettél

Az egyetlen, az igazi,

A keskeny útra!

Szabóné Balogh Mária


2007.04.08. 13:27 Idézet
Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor indult, erõs volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Mért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva.
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még a bajon, hiányon,
míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
útban a távol mennyei hazába.
A mennyei város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.

Siet örömmel. Föl! Elõre! Föl!
A messzi cél, mint csillag, tündököl.

Hõség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy továbbindulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy fûrészre.

"Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb, ha belõle lefûrészelek"
- mondja magában.
"De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb!" - sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
s eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján, hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
hiányzik a lefûrészelt darabja.
"Mit tettem!" - kiált kétségbeesetten.
"Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!"
S ott áll a parton keserû önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjébõl nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.

"Rálépek én is!" Reménykedni kezd:
az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. "Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts!" Így sikolt, és felébred.

Még a földön van. Elõtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

"Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,
hogy egy darabot is lefûrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
de mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erõt és kegyelmet nekem,
hordozni mindhalálig csendesen!"

Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már!
- sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.

(ismeretlen szerzõ)

2007.04.05. 21:39 Idézet

REMÉNYIK SÁNDOR

GONDOLATOK AZ IMÁDKOZÁSRÓL

Ma este sok kérdés tépett, szaggatott.
És egyre sem jött mentő felelet.
Testvér, Te hogy gondolod ezeket?

Miért imádkozol?…

Hogy kiért, tudom: gyermekeidért,
És apjokért, a Te jó uradért,
Minden testvéredért,
És magadért legutolsó sorban.

De mért, de mért?

Hiszed, hogy aki ott fenn sátoroz,
S világokat tengelyük körül
Forgatja örök-egy forgással,
Akihez a Te imádságod szárnyal:
Mi kicsiny dolgainkat számon tartja?
Mit tudod Te, mit tudom én,
Mit tudjuk mi, mi az Ő akaratja!…
Amit elvégzett, meg kell hogy legyen,
Változtat-e azon ima, fohász,
Imádkozzál bár völgyben, vagy
hegyen,
Vagy tenger fenekén?…

Ó, de ugye a remény, a remény?

Vagy talán Te is úgy imádkozol,
Mint én, mint én?
Hitetlenül, süketen és vakon,
Csak, mert valamit még próbálni kell,
S mert mást nem tudok, hát
imádkozom,
Mert különben a szívem megszakad.

Ó tudom, Te nem így imádkozol
Az érzéketlen csillagok alatt.

Kolozsvár, 1923. január 11.
*


2007.04.05. 21:38 Idézet

.... ......... ........ ........ .... ......... ......... ... ..... .. ....

 

 

Szikszai Béni verse:

VALAKI VÁR

 

Egyre gyakrabban szorítja

szívemet a kérdés:

Meddig mehetek még?

Mögöttem tízesekkel mérem az időt,

előttem csak évekre futja már.

A másik sarkon tán valaki vár.

Minden eszközzel küzdök a máért,

s szorítva fut a holnap felém.

Az idő késő délutánra jár,

és valahol valaki vár.

Kitárja éltem másik kapuját,

Ahogy az elsőn magam léptem át,

itt is magamra maradok.

De Valaki vár,

s értem átszegzett karjaiba zár.


2007.03.24. 20:04 Idézet

Kérés az öregséghez

Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek,

taníts meg, hogy Csendemhez csendben éljek.

Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra.

Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló.

A közlékenység kútját tömd be bennem, karthauzi tegyek a cella-csendben.

Csak bukdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek.

Ments meg zuhatag-szájú emberektől, könyvekbe plántált szó-rengetegektől.

Csak gyökeres szót adj. S közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz,

a túlsó partot látó révülésben,

a „Készen vagy?"-ra ezt felelni: — Készen

Áprily Lajos


2007.03.02. 07:44 Idézet

Füle Lajos:

Akkor jön el

Ha fájni kezd majd, ami vagy,
és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre,
hogy sosem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian
vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha bűnné lesz a bűn,
s a Golgotához sírva érsz el
letenni ott mind keserűn,
nem alkudva testtel és vérrel,
majd ha hálát adsz JÉZUSÉRT,
s döntésed is végleg megérik,
mert megtisztított az a VER,
akkor jön el az ébredés itt.
Majd hogyha jobban érdekel,
kik ők, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állasz és nem leszel
többé oly fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt,
amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit,
akkor jön el az ébredés itt.2007.02.07. 12:42 Idézet

 

            Krisztusunk ,jöjj el!

 

 

Már olyan jó berendezkedtünk.

Helyén van asztalunk és székünk.

Volt mit a szekrénybe tennünk.

Elégetetten körülnézünk,

S lefekszünk. Ránk borul az éjjel.

Sötét van,már lámpánk sem ég….

S imádkozunk :Krisztusunk,jöjj el!

De rásóhajtunk:Most ne még!

 

Évekbe telt ,míg minden rendre

Ily szépen helyre került .

Szeretnénk gyönyörködni benne,

Élvezni a napfényt,derűt.

Van annyi szép is itt a földön,

S volt már nehéz napunk elég.

Igen ,tudjuk ,hogy Krisztus eljön,

de azt sóhajtjuk:ma ne még!

 

Nem látjuk,csak ezt a világot,

S idegen lett a menny nekünk?

Észak ,Kelet …földi határok

Határolják csak életünk?

A mennyről éneket zengünk,

De a lemondásról soha.

„Krisztusunk,jöjj el! –énekeljük,

A hozzátesszük:Csak ne még ma!

 

Bár az ajándékozót néznénk,

Nem csak az ajándékokat!

Hiszen tőle öröm és szépség ,

S még dícsőbbeket tartogat.

Tanuljunk magasabbra nézni!

Legyen életünk dallama,

Ne csak szájjal,de szívvel kérni:

Krisztusunk,jöjj el!Jöjj még ma!

 


2007.02.02. 06:31 Idézet

A szeretetköpeny szegélye
beleér egészen a porba,
utak,utcák szemetét érinti,
s ha rátapad,türelemmel hordja...
Nem siet föl pihenni a hegyre,
amíg völgyön át vezet az út,
nem önmagának keres nyugalmat,
azt segíti,aki csődbe jut!

 

ismeretlen szerző


2007.02.01. 17:07 Idézet


VALAMIT NEM ÉRTEK
Bódás János


Régóta ismerlek már Istenem,
S egyre halkulnak bennem a "miért"-ek.
De homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved nagyszerű, remek.
Szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündökölnek.

Szereted a csillagot: tiszta, fényes.
A követ is: ház lesz, véd, menhelyet, ád;
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlanul terem, a füvet, s a fát.

Az állatot, mert törvényed szerint él,
s mint az ember, testvérbe nem harap;
a szitakötot, fecskét sast, galambot,
méhet és minden zümmögő bogarat,

Mik a szivárvány száz színét ragyogják,
s himporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha;
szereted a gyermeket, mert arcán
az ártatlanság égi mosolya.

Szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
Gyönyörködsz benne, mind, mind értem ezt!
De engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem, hogy engem miért szeretsz?!

Magdika küldi


2007.01.29. 15:18 Idézet
 
Túrmezei Erzsébet:
ELJÖN

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
eléd kerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani...
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.

[27-8] [7-1]

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!