KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Példamutátás az adakozásban

Rockefeller példamutatása

 

John Rockefeller fiatal korában nagyon erős és izmos volt, akárcsak egy parasztlegény. Miután be­kapcsolódott az üzleti életbe, nagyobb teljesímények­re serkentette önmagát, mint egy rabszolgahajcsár a jobbágyát. Harmincöt éves korában már egymillió dollárral rendelkezett. Minden pillanatot a munkának szentelt. Negyvenhárom éves korában a világ leg­nagyobb üzleti vállalkozásának tulajdonosa lett. Öt­venhárom éves korában ő volt a világ leggazdagabb embere, egyben az első dollármilliárdos.

Ez a valóban ritka eredményesség nagy áldozatot követelt: megfosztotta a boldogságtól és elrabolta az egészségét. Teljesen megkopaszodott / alopecia /. Nemcsak a haja hullott ki, hanem a szempillái és a szemöldöke is. Egyik életrajzírója említi, hogy úgy nézett ki, mint egy „múmia". Hétvégi jövedelme jólle­het meghaladta az egymillió dollárt, de olyan rossz volt az emésztése, hogy csak száraz kétszersültet és tejet fogyasztott.

Rockefeller olyan egyedülálló volt, mint Dickens egyik regényénk a főhőse, Scrooge, vagy mint egy osztriga. Egyszer beismerte, hogy mindig élt benne a szeretet utáni vágy, de nem jutott el arra a felisme­résre, hogy az emberek csak azokat szeretik, akik melegséget sugároznak. Sokszor előfordult, hogy a nagyobb haszon reményében egyeseket kíméletlenül a nyomorba taszított. A pennsylvániai olajmezőkön úgy gyűlölték, hogy azok, akik miatta veszítették el vagyonuk nagyrészét, egy róla készült képet bitófára akasztottak. Testőrök vették körül éjjel-nappal. Össze­gyűjtött vagyona nem boldogította és nem adott neki nyugalmat. Valóban, minél inkább hajszolta a vagyont, annál inkább érezte, hogy a pénz előbb vagy utóbb a gyilkosa lesz. Álmatlanság gyötörte. Semminek sem tudott örülni.

Az ötvenhárom éves Rockefellerről Tarbel Ida a következőt írta: „Arckifejezése egy idős emberre en­ged következtetni. ó a legöregebb ember, akit valaha láttam".

Az undorral lenyelt kétszersült és tej nem volt elég, hogy összetartsa lesoványodott testét és a lelke is nyugtalan volt. Környezetében mindenkinek az volt a véleménye, hogy egy évnél tovább nem élhet. Az ujság­írók megszerkesztették a nekrológját és kéznél tartották.

Ébren töltötte a hosszú éjszakákat és gondolkodott. Egyik éjszaka különös felfedezésre jutott: rájött, hogy egyetlen dollárját sem viheti át a túlvilágra. Ennek nyomán a kétségbeesés mocsarába süllyedt, felébredt benne a tehetetlenség tudata s úgy járt, mint azok a gyerekek, akik nézni kénytelenek, hogyan sodorja el az ár homokváracskájukat. Életében most eszmélt rá először, hogy a pénznek nem az a rendeltetése, hogy egyesek felhalmozzák. Fel lehet azt használni az emberiség javára és áldására is. Mint a regénybeli Scrooge, a következő naptól fogva mások javára igyekezett felhasználni tekintélyes vagyonát és jöve­delmének nagyrészét. Mindenekelőtt közjótékonycélú intézményeket támogatott. Létrehozta a Rockefeller-alapítványt. Vagyonából jutott a világ szükségben lévő népeinek is. Egy kötetre valót lehetne összeírni, ha fel akarnánk sorolni a bőséges áldást, mely a sokszáz millió dollár nyomán fakadt. Egyetemek, kór­házak, missziótársaságok és százezernyi szegénysor­sú ember javára adományozott tekintélyes összege­ket.Anyagi támogatása döntötte el, hogy a déli államo­kat megszabadíthatták a bányaféregtől. Ha gyerme­keinket egy fecskendőnyi penicillinnel megmenthet­jük az életnek, azt többek között neki is köszönhet­jük. Ugyanis az ő pénzáldozata döntően befolyásolta

e csodaszer felfedezését. Dollárjai segítették és segí­tik ma is a kutatómunkát, hogy megszabadítsák az emberiséget a maláriától, a tuberkulózistól, a diftériá­tól és számos ragálytól.

Nem az én feladatom, hogy ismertessem azt a bősé­ges áldást, amit lelkületének megváltozása után a világ Rockefelleren keresztül nyert. Csak azt szeret­ném kiemelni, hogy amikor mások szükséglete felől kezdett érdeklődni, csoda történt. Attól kezdve megint tudott aludni, megjött az étvágya és az életöröme. ,Életéből eltűnt a keserűség, a kedvetlenség és az önzés. Szíve megtelt szeretettel és hálaadással. Az az ember, aki ennek előtte taszító és rideg jelenség volt, a történtek után tettvágytól égő s melegséget sugárzó lény lett. Ötvenhárom éves korában olyan állapotban volt, hogy emberileg itélve nem érhette volna meg a következő születésnapját. Mikor pedig Isten igéjére koncentrált, gazdagon aratott az áldásból.

 

Lk 6,38


Adjatok, és adatik nektek: jó,megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek." 

 

Életében ez az igéret teljesedett be, miután nem­csak az ötvenharmadik és az ötvennegyedik szüle­tésnapját ünnepelhette, hanem „megtetézett mérté­ket" kapott, mert 98 évet élt.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!