KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Az Úrvacsoráról

AZ ÚR VACSORÁJA


Emlékezésül az Úr halálára, kezdetben a hívők rendszeresen összegyűltek, hogy megtörjék a kenyeret (Csel 2,46; 20,7). Később ez az összejövetel a szellemi testhez való tartozás jelképévé is lett (lKor 10,17). Az ÚSZ-ből tudjuk, hogy ez az összejövetel gyakran kapcsolatban volt a közösség ápolásának egyéb alkalmaival, például egy szeretetvendégséggel vagy egy tanítással (Csel 20,7; lKor 11,21). Az Úr halálát hirdető összejövetel szilárd része volt az eredeti gyülekezeti rendnek.A kenyeret és a poharat jelképnek tekintették, és a kenyér és a bor elfogyasztását tanúságtételnek arról, hogy közösségük van a meghalt és feltámadott Úrral, valamint arról, hogy Krisztus szellemi testéhez tartoznak. A különleges hangsúly azon a tényen van, hogy ez megemlékezési vacsora, amely újra meg újra visszavezet bennünket tényleges üdvösségünk és Isten megváltó műve tulajdonképpeni alapjához. Hogy az Úrvacsorához bizonyos méltóság tartozik, és hogy hatása van a hitéletre, azt nem kell különösképpen magyaráznunk. Minden jelképes kiábrázolásnál azonban mindig fennáll a veszély, hogy önmagának a cselekménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint annak a ténynek, amit tulajdonképpen ki kell ábrázolnia. Igy ebből az emlékvacsorából is sakramentum (szent cselekmény) fejlődött ki, amelynek már igen kevés köze van az eredeti bibliai jelentéséhez. Márpedig az Úrvacsorából nem szabad többet csinálnunk, mint amit az ÚSZ szerint jelent: egy képét csupán. Amilyen veszélyt jelent az, hogy az Úrvacsorát minden más evés-ivás szintjére fokozzák le, ugyanolyan nagy a másik veszély: misztikus közbenjáró jelentést adunk neki. Vagy pedig egészen különleges kiváltságnak tekintjük a részvételt, és nem vesszük figyelembe, hogy az igazi közösség sokkal több, mint a külsőleges jelenlét. Az eredeti külsőségek megtartása még nem bizonyítéka annak, hogy valóságos rendeltetését belsőleg is megvalósítottuk. Ezeknek az összejöveteleknek tulajdonképpeni háttere az Úr halála, értünk való megfoghatatlan odaadása, és ennek ugyancsak felmérhetetlen eredményei, amelyeket részint még csupán körvonalaikban ismerünk. Minél mélyebben ragadjuk meg és ismerjük fel a valóságot, annál helyesebben tudjuk értékelni a külső formákat. Isten Szelleme nem tartotta szükségesnek meghatározott formát előírni erre az összejövetelre.Az Úrvacsora jelentősége megköveteli, hogy értékelésünk és gondolataink középpontja az Úr maga legyen. A részletekre nézve — hálaadás, megfelelő igehelyek felolvasása vagy valamiféle magyarázat — nincs határozott utasítás a Bibliában. Ezért nincs is jogunk arra, hogy változhatatlan rendet állítsunk fel. Ha megemlékezünk az Úr haláláról azáltal, hogy az Úrnak halálát hirdetjük, amíg Ő eljön: ez meghozza a kívánt hatást. Egy ilyen összejövetelnek ismertetőjegye azonban nem lehet csupán valami magasztos érzés. Az Úrvacsora lefolyása legyen természetes, minden bibliaellenes szertartástól mentes. Mert nem valami mesterkélt ünnepélyesség adja az Úrvacsora méltóságát, hanem az a kijelentés:, ,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre". .Mikor a kenyeret vesszük, nem Krisztust vesszük magunkhoz, éppen így az asztal, amelyet körülülünk, szintén nem az Úr eredeti asztala. Mindez jelkép csupán, amely olyan valóságra emlékeztet, amelyet csak hitben birtokolhatunk. Ezért az Úrvacsorán csak azok a hívők vehetnek részt, akiknek életközösségük van Krisztussal.Sok ezzel összefüggő kérdésre könnyen megtalálhatnánk a választ, ha jobban figyelembe vennénk azt, amit az ÚSZ ezzel kapcsolatban tanít, hogy tudniillik az egészért á helyi gyülekezet a felelős. Az a helyiség, ahol az Úrvacsorát ünnepeljük, ugyanaz, mint ahol a gyülekezet az összejöveteleit tartja, vagyis ahol annak gyülekezet jellege kiábrázolódik (IKor 11,18). Ezért visel a gyülekezet felelősséget az Úr előtt, hogy ezek az összejövetelek biblikus módon menjenek végbe (IKor 11,20—22). De minden egyes résztvevő személyesen felelős azért, milyen szellemi állapotban vesz részt az Úrvacsorában.,,Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának, mivel nem különbözteti meg az Úr testét" (IKor 11,29).Az ősgyülekezetekben az Úrvacsora sohasem volt egy helyek fölötti megnyilatkozás, de éppen így nem egy betegek számára való erősítő szer. Hány olyan emberi kitalálás, immár szokássá lett szabály van, amely nem áll ki egy biblikus próbát.Amit pedig egyébiránt a sáfároktól megkívánnak, azaz, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon" (IKor 4,2).Csak ha ezt az alapelvet szem előtt tartjuk, akkor lesz lehetséges megőrizni az egészséges beszéd példáját (2Tim,l,13).


 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!