KERESZTYÉN TESTVÉREK
KERESZTYÉN TESTVÉREK

Napi áhitat -fórum

 

Hasznos dolgok

 

Számláló

Indulás: 2007-01-10
 

Háttérzene

 
Mp3 Új.Szöv.
Bibliatanulmányok

Superbook Kids rádio

        

 

    

Ingyenesen  megrendelhető 

              kiadványok.

Mártírok hangja-újság

Vetés és Aratás-folyóírat                                                                            

      
 

   

Hallgatható Bibliai tanulmányok

 

               

     Az Evangéliumi Rádió(Mera)régebbi adásai

                                   

 

   

                        

 

 

 

 

Kérések és üzenetek

 

            
   katy@airplanet.hu

               Msn cím

  katy19729@Hotmail.com

  

               

    

  

Képeslap küldő

 

Rakj a kedvencekhez!              

Keresztyén mp3

       Messiás hívő zsidó dicsőítések

 

 

                
                                        

 

       Keresztyén mp3

 

                                       

 

Gyermekek menűje

 
Emléksarok

        

 

       Itt  emlékezünk meg

       a  II. világháborúban

       meggyílkolt 6.000.000

       zsidó  áldozatról !!

 

               gif menora

 
 
Világóra
 

Szótárak

     
                 

Öt nyelvű szótár                  

 

 
 
 
 

Román -Magyar

Magyar -Román szótár

Héber -Magyar

Magyar -Héber

   

 

 
Fordító gép
 

 

        

"Naptár"
 

Tudni akarod melyik napon születtél?
Válaszd ki az évet, hónapot és a napot:

Év: . Hónap: Nap:

A hét megfelelő napja:


                                                   

 
Hírdető
 
Levél a túlvilágból

Megjegyzés !

Ezt az írást találtam valahol,és azért tettem fel,hogy elgondolkodtassa azokat az embereket  akik abban hisznek  még ,hogy ki lehet imádkozni valakit a pokolból vagy a tisztitó tűzből.

Kijelentem hogy:
nem ezt az írást  szánom  bizonyítékúl arra ,hogy a túlvilági lelkekért  teljesen haszontalan imádkozni,mert ez az írás lehet csupán egy fikció is.Csak is azért tettem fel , mert érdekesnek találtam és hiszem ,hogy mi akiknek igazi életünk van Krisztusban, nem lessz botránykoztató ez az írás.

Isten Igéje rá az igazi bizonyíték  hogy csak pokol és menny létezik .Isten azt mondja ,hogy életünkben döntsünk mert még a földi életünkben pecsételhetjük meg az örökkévalóságban való létünk helyét Krisztusban való elrejtetségünk által .A túlvilágon vagy Isten oldalán  létezhetünk vagy a sátán oldalán! Köztes(semleges) hely pedig nem létezik .És amikor már ott vagyunk már  nincs lehetőségünk a változtatásra.

Higyjetek Istennek  és térjetek meg Hozzá!
Isten kegyelme ma még tart,térjetek meg és üdvözültök!

Lois (admin)

***************************************************************

Egy leány iratai között, aki mint fiatal apáca halt meg, az alábbi írást találtam:

Volt egy barátnõm, Anni, aki férjhezmenetele után München egyik villanegyedébe költözött. Mikor 1937 õszén szabadságomat töltöttem a Gardensee partján, édesanyámtól levelet kaptam: Képzeld, Anni N. meghalt. Egy autóbalesetben lelte halálát...

És én a következõt álmodtam: A házikápolnába akartam menni, amikor a szoba ajtaját kinyitottam, egy csomó levélpapírba botlottam. A levélpapírokat felemelni, Anni írását felismerni, egyet sikoltani egy pillanat mûve volt... Írását a túlvilágról szórul-szóra lejegyeztem, ahogy álmomban olvastam. Így szólt a levél:

"Klára! Ne imádkozz értem. Elkárhoztam. Hogy én ezt közlöm veled..., ne gondold, hogy barátságból történik. Mi itt már senkit sem szeretünk. Kényszerbõl teszem. Ezt úgy teszem, mint "egy olyan hatalom része, amely mindig a rosszat akarja és állandóan a jót cselekszi". Igazából téged is ebben az állapotban szeretnélek látni, ezen a helyen, amelyen én most örök idõkre horgonyt vetettem. ... A mi akaratunk a rosszban - amit ti éppen a rossznak neveztek - vert gyökeret. Amikor valami "jót teszünk", mint én most, hogy felnyitom szemed elõtt a poklot, nem jóindulatból történik.

Szüleim terve szerint nekem egyáltalán nem kéne léteznem. Csak "éppen egy szerencsétlenség történt". ... Bár ne jöttem volna létre! Ha meg tudnám most magamat semmisíteni, hogy megszabaduljak ezektõl a kínoktól! Semmiféle gyönyör nem hasonlítana ahhoz, amellyel én a létemet széjjeltépném, mint egy szõrzsák ruhát, hogy cafatjai a semmibe hulljanak szét. De nekem léteznem kell. Ilyennek kell lennem, amilyenné tettem magamat: elhibázott életcéllal. ...

Igazából imádkozni senki sem tanított meg engem. Az olyan szavakat, mint ima, szentmise, szenteltvíz, templom, egy semmihez sem hasonlítható belsõ undorral írom le! Megvetem ezeket, mint a templomba járókat, minden embert és egyáltalán mindent. Mert mindebbõl nekünk csak kínunk származik. Minden, a halálunkkor kapott felismerés, minden megéltre és tudottra való emlékezés olyan nekünk, mint egy szúróláng. És minden emlékünk azt az oldalát mutatja felénk, amely a kegyelem oldala volt - amelyet mi megvetettünk. Mennyire gyötrelmes ez! - Mi nem eszünk, nem alszunk, nem járunk lábakon. Lelkileg leláncolva, "sírva és fogcsikorgatva" bámuljuk elfuserált életünket. Gyûlölve és szenvedve. Hallod!?! Úgy isszuk itt a gyûlöletet, mint a vizet. Egymás ellen is. A leginkább Istent gyûlöljük. ...

 

Érted már, hogy miért tart örökké a pokol? Mert a konokságunk sosem olvad el!

 

Isten azáltal volt irgalmas irántunk, hogy a földön nem hagyta bûnös akaratunkat annyira kiélni, amennyire mi képesek lettünk volna. Az megnövelte volna vétkeinket és büntetésünket. Õ megengedte, hogy idõ elõtt meghaljunk - mint nekem is; vagy más enyhítõ körülményt enged érvényesülni.

Most azáltal irgalmas irántunk, hogy nem kényszerít minket arra, hogy hozzá közeledjünk, maradhatunk ebben a távoli pokoli környezetben, s ez csökkenti kínjainkat. Minden lépés Isten felé oly szörnyû szenvedést jelent, mint neked az égõ máglyához közeledni. ...

 

Mindazok, akik a pokolban égnek, nem imádkoztak vagy nem eleget imádkoztak. Az ima az elsõ lépés Isten felé. Ez marad a meghatározó. ...

 

Az ördög befolyását sosem hittem el... Csak a mások és a magam sok imája, áldozattal és szenvedéssel összekötve szakíthattak volna el tõle. És akkor is csak fokozatosan. Kevés külsõleg látható megszállott van, de belsõleg megszállottak csak úgy hemzsegnek. ...

 

Én gyûlölöm az ördögöt is. Mégis tetszik nekem, mert megpróbál benneteket elrontani; õ és a segítõi, az idõ kezdetén vele együtt elbukott szellemek. Milliónyian vannak. A földön bolyonganak, sûrûn, mint a szúnyograj, és ti ezt alig gondoljátok. Mi, az elkárhozott emberek nem kísértünk benneteket, ez a bukott szellemek dolga. Kínjaikat ugyan mindig megsokszorozza, ha egy emberi lelket lerántanak a pokolba, de mit meg nem tesz a gyûlölet! ...

 

De az úgy van, ahogy én egyszer gyerekként egy prédikációban hallottam, hogy Isten minden jót, amit egy ember tesz, megjutalmaz. Ha a túlvilágon nem tudja megjutalmazni, akkor még a földön teszi. ...

 

Nem szenved minden lélek egyformán. Minél gonoszabbul és alapvetõbben bûnözött valaki, annál gyötrõbb számára Isten elvesztése, annál inkább kínozza õt a gyalázatos.

 

Az elkárhozott katolikusok jobban szenvednek, mint a más vallásúak, mert õk több fényt és kegyelmet kaptak és tiportak lábbal. Aki többet tudott, az keményebben szenved, mint aki csak keveset ismert fel. Aki rosszindulatból bûnözött, keményebben szenved, mint aki gyengeségbõl esett el. De senki sem szenved többet, mint megérdemelte. ...

 

(Az autóbaleset után:) Eltávozásom pillanatában felriadtam a sötétbõl. Vakító fényárban láttam magamat. Azon a helyen volt, ahol a hullám feküdt. Úgy történt, mint a színházban, amikor a lámpák elalszanak a teremben, a függöny felszalad, látványosan megvilágítva, egy váratlan jelenet játszódik le. Életem eseményei. Mint egy tükörben mutatta meg magát nekem a lelkem. Az eltiport kegyelmek ifjúságomtól kezdve a legutolsó, az Istennel szemben kimondott "nem"-ig. Úgy éreztem magam, mint egy gyilkos, akinek bemutatják a tárgyaláson a lélektelenné vált, meggyilkolt áldozatát.

 

Megbánni? - Soha!

 

Szégyellni magam? Soha!

 

De az általam elvetett Isten szeme elõtt sem bírtam elviselni a létet. Így csak egyetlen megoldás maradt, a menekülés... Ahogy Káin menekült Ábel holttestétõl, úgy ragadott ki lelkem a borzalom ezen látványából.

 

Ez volt a külön ítélet!

 

Én saját magam szakítottam el magamat Istentõl.

 

Vissza? Sohasem! Nem!"

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

           23 ZSOLTÁR

 

              

            játsz a cicával ha kedved

                            tartja:))

       


 
       

Főmenű

 
Médiatár
 

     

Írj be a vendégkönyvembe !

                                         

Nyitsd ki a Bibliádat

                     

Ha békességet keresel: Róma 5,12 Ján 14
Ha minden j
ól megy: Zsolt 33; 1Tim 6; Jak 2,1-17
Ha
új feladatnak fogsz neki: Zsolt 1; Péld 16
Ha helyesen akarsz b
ánni embertársaiddal: Róma 12
Ha csal
ádod miatt gondban vagy: Zsolt 121; Ézs 40
Ha elb
átortalanodtál: Zsolt 23; 42; 43
Ha egyre nagyobb a nyomor
úságod: 2Tlm 3; Zsid 13

Ha bar
átaid elfordulnak tőled: Máté 5; 1Kor 13
Ha k
ísértés környékez: Zsolt 15,1 9; 139; Máté 4; Jak 1
Ha t
úl sok a próbatétel: Zsolt 34; 71
Ha nem tudsz elaludni: Zsolt 4; 56; 130

Ha harcaid voltak: M
áté 18; Ef 4; Jak 4
Ha elf
áradtál: Zsolt 75,1-7; Máté 11,28-30
Ha bocs
ánatot szeretnél bűneidre: Luk 15; Filemon
Ha beteg vagy,
fájdalmaid vannak: Zsolt 6; 39; 41; 67;Ézs 26
Ha hited meggyeng
ült: Zsolt 126; 146; Zsid 11
Ha
úgy érzed, messze kerültél Istentől: Zsolt 25; 125; 138;Luk 10

Ha mag
ányosnak ós bizonytalannak érzed magad:Zsolt 27; 91; Luk 8
Ha f
élsz a haláltól: Ján 11;
17; 20; 2Kor 5
Ha v
étkeztél: Zsolt 51; Ézs
53; Ján 3;  1 Ján 1

                     

Isten meglepően sokféle
módon szól az
Ő népéhez.


- Isten szól az Ő Fia által(Zsid 1,1-2)
- Isten szava hallható az Ő Igéjében,

  a Bibliában (Zsolt 138,2)
- beszél a teremtett világ által (Zsolt 19, 2-5)
- beszél a lelkiismeret által (Péld. 20,27)

- beszél a Szent Szellem által (Csel 16,6-7)
- Isten gyakran használt emberekét arra,

  hogy átadják üzenetét (Róm 10,17)
- halljuk beszédét a természeti jelenségekben
  (Zsolt 29,1-9),
- Ő szól a jelek és csodák által
- egyes embereknek szólt álmok és lá­tomások

  által (pl. Jób 33,14-16),
- Isten szólhat a körülmények csodálatos alakulásával
- egyes emberek hallották Isten üzenetét angyalok

  közvetítésével (Mt 1,20-21),
- egy esetben beszélt egy állat által is  (4Móz 22,28-30).


      „Sokféle szándék van az ember
         szívében, de csak az ÚR tanácsa
               valósul meg."
                        (Példabeszédek 19,21)

     

         

 
Frissitve


 

látotagó olvassa a lapot.               

                                        
           

 

 
Fontos kérdések
Szerinted is közel van az Úr eljövetele?!

nincs közel !
nagyon közel van !
nem jön el!
közel van !
igen közel van és már alig várom!
közel van de nem várom!
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Az abortusz áldozatai emlékére!

MIÉRT???-PINTÉR BÉLA

Hatmillió  abortált

        áldozat !

 

              
          Ne vedd be

        a tablettát!

 

  A halára itélt magzatok

  könyörögnek életükért!

   

 Hagyd életben!!!!

 

 Hiszen a anyaméhnek

  gyümölcse  áldás!  

       

Ezért engedd

megszületni és

tápláld őt  !

 

 
Lábléc
 

Duguláselhárítás Debrecen    *****    Frissült a Szerkesztõ ajánlata! Szeretnéd, hogy a Te portálod is kikerüljön? Küldd be: szerkesztoseg@gportal.hu    *****    Olvass kritikákat filmes és sorozatos párosokról! Itt biztosan megtalálod a saját vagy leendõ kedvenceidet is!    *****    Az asztrológiai elõrejelzések olyan tendenciákat mutatnak,melyek,nehéz döntéseknél nélkülözhetetlenek. Rendeld meg most!    *****    Az Éjszaka Misztériuma várja régi és új látogatóit újult erõvel, és heti több bejegyzéssel! | Nox Arcana    *****    Simonyi ingatlan Debrecen, Balaton 2019 Sok-sok új eladó ingatlannal bõvült kínálatunk válassza ki az önnek megfelelõt.    *****    Nagyon részletes születési horoszkóp, 3 éves ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval, csak nálam. Kattints ide!!    *****    Ha te is szereted a Zöld Íjász elbûvölõ szerelmespárját az Olicityt akkor itt a helyed! Mindent róluk és a sorozatról!    *****    A születési horoszkóp az ÚJ ÉV legszebb meglepetése! Ajándékba küldök 3 év elõrejelzést, jó tudni milyen lesz a jövõ!!!!    *****    Zenei blog. Kritikák, listák, ajánlók és még több! -> Popusz    *****    családi pótlék utalása 2019 - dátumok, kifizetések, idõpontok az utalásról itt:    *****    MOVIE-NIGHT -> ÚJ FILMES OLDAL NYÍLT <- MOVIE-NIGHT    *****    Szerepjáték &#8211; Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG    *****    Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs. - Egy igazi hõs sem tudja magáról, hogy hõs.    *****    A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképzõ Szakiskola megnyitja kapuit!    *****    "Ó, én bizony korántsem merném állítani, hogy ismerem a Roxfort összes titkát." /Dumbledore/    *****    THE EVIL WITHIN| Harry Potter szerepjáték    *****    BOOKISLAND - könyvajánlók, ahol a könyvek életre kelnek - BOOKISLAND    *****    SoulSisters/ Nézz be az oldalunkra, ha érdekes cikkre, vagy épp kritikára vágysz. Hangolódj velünk az ünnepekre!    *****    Szereted az ünnepi idõszakot? Már hetekkel elõtte készülsz? Vagy legszívesebben elkerülnéd? Mondd el!